Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

16.01.2020

UP/I 034-03/2019-01/006

AZTN protiv Nike European Operation Netherlands B.V., Nizozemska

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

16.01.2020

UP/I 034-03/2019-01/011

AZTN protiv Gradatin d.o.o., Sesvete i Agra-trgovina d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore