Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

26.01.2017

UP/I 034-03/2016-02/009

VIPnet d.o.o., Zagreb i Metronet Telekomunikacije d.d., Zagreb

AZTN odobrio koncentraciju VIPneta i Metronet Telekomunikacija. Provedbom koncentracije stvaraju se pretpostavke za uspostavljanje i intenziviranje infrastrukturnog tržišnog natjecanja na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga u dijelu nepokretnih mreža u novih tridesetak gradova.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

26.01.2017

UP/I 034-03/2016-02/011

Spar AG, Austrija i Billa d.o.o., Zagreb, Billa Nekretnine d.o.o., Zagreb, Minaco d.o.o., Zagreb

AZTN odobrio koncentraciju poduzetnika Spar i Billa. Provedbom koncentracije Spar AG će, putem Spara Hrvatska, preuzeti cjelokupno poslovanje Bille, Billa nekretnina i Minaca. To podrazumijeva sva maloprodajna mjesta Bille te upravljanje poslovnim aktivnostima Billa nekretnina i Minaca. Riječ je koncentraciji s učinkom na tržišno natjecanje na hrvatskom tržištu trgovine na malo mješovitom robom, pretežno hranom, pićima i higijenskim proizvodima za domaćinstvo. Prema podacima iz istraživanja o stanju na tržištu maloprodaje koje je AZTN proveo za 2015. godinu i podataka koje je dostavio podnositelj prijave koncentracije, zajednički tržišni udio nakon provedbe koncentracije na nacionalnom tržištu bit će ispod 10 posto

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

19.01.2017

UP/I 034-03/2016-02/008

Zagorski metalac d.o.o., Zabok i Koprivnica plin d.o.o. i Koprivnica opskrba d.o.o., Koprivnica

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odbacila je prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika Zagorski metalac, Zabok i Koprivnica plin – distribucija plina, Koprivnica i Koprivnica opskrba - opskrba plinom, Koprivnica jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

19.01.2017

UP/I 034-03/2015-01/043

AZTN protiv Ukop d.o.o., Osijek

AZTN je postupajući po inicijativi poduzetnika koji je zatražio zaštitu identiteta utvrdio da poduzetnik Ukop d.o.o. iz Osijeka nije narušio tržišno natjecanje zlouporabom vladajućeg položaja.
Podnositelj inicijative sa zaštićenim identitetom navodi da nakon donošenja novog Zakona o pogrebničkoj djelatnosti u travnju 2015. godine poduzetnik Ukop u svoj cjenik stavlja naknadu od 300,00 kuna za primopredaju pokojnika na groblje i u hladnjaču s upisom u registar, na način da kad pokojnika u hladnjaču doveze pružatelj usluge prijevoza, Ukop stranci zaračunava naknadu u iznosu od 116,00 kn za dan korištenja hladnjače te naknadu od 300,00 kn za preuzimanje pokojnika. Međutim, u slučajevima kada Ukop pruža uslugu prijevoza pokojnika, tada dodatno ne naplaćuje strankama naknadu za korištenje hladnjače ili za preuzimanje pokojnika. Prema mišljenju podnositelja inicijative, opisanim postupanjem Ukop, kao komunalno društvo u monopolističkom položaju, navodi stranke da kod njega kupe pogrebnu opremu.
U provedenom postupku Agencija je utvrdila kako je nesporno da iz monopolskog položaja koji Ukop ima na tržištu upravljanja grobljem na području grada Osijeka proizlazi njegova značajna tržišna snaga, a u kojem slučaju postoji mogućnost prelijevanja tržišne snage i položaja Ukopa s tržišta upravljanja grobljem na tržište prodaje pogrebne opreme i pogrebnih potrepština, te prijevoza pokojnika i tržište klesarskih usluga.

Međutim, iako su podaci prikupljeni u prethodnom istraživanju stanja na tržištu predstavljali dostatne indicije za pokretanje predmetnog postupka, podaci i činjenice utvrđeni nakon pokretanja postupka predstavljaju dokaze dovoljne za utvrđenje da Ukop nije zlouporabio vladajući položaj na tržištu upravljanja grobljima.

Naime, detaljnom analizom nedvojbeno je utvrđeno da Ukop, neovisno o tome koji poduzetnik pruža uslugu prijevoza pokojnika te gdje su kupljeni pogrebna oprema i druge pogrebne potrepštine, naknadu za preuzimanje pokojnika i korištenje rashladne prostorije naplaćuje jednako prema svim korisnicima, pa tako i u slučaju kad Ukop sam pruža predmetnu uslugu.

Također, Agencija je utvrdila kako se naknada za izgradnju grobnica i uređenje grobnih mjesta na grobljima na području Grada Osijeka naplaćuje iz razloga korištenja infrastrukture Ukopa, a njena visina ovisi o složenosti posla koji se izvodi. Predmetna naknada naplaćuje se pod jednakim uvjetima svim poduzetnicima koji izvode navedene radove, a to se odnosi i na sam Ukop prilikom izvođenja tih radova, jer tada predmetne troškove ukalkulira u cijenu izvođenja klesarskih radova.

Slijedom navedenoga, Agencija je utvrdila kako Ukop ne iskorištava svoj monopolski položaj na tržištu upravljanja grobljima na području Grada Osijeka, niti postupa diskriminatorno prema drugim poduzetnicima, pri čemu alternativni ponuditelji predmetnih usluga nisu ograničeni glede obavljanja tih djelatnosti, a korisnici su slobodni glede izbora poduzetnika koji će im prodavati pogrebnu opremu i druge potrebne potrepštine, prevoziti pokojnika te pružati klesarske usluge.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

18.01.2017

011-01/2017-02/001

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku -Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona

Agencija nema primjedbi u odnosu na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.01.2017

011-01/2015-02/019

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Nacrt prijedloga Iskaza s Tezama za Prijedlog Obiteljskog zakona

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je 3. siječnja 2017. zahtjev Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Iskaza s Tezama i na obrazac Prethodne procjene za Prijedlog Obiteljskog zakona.

Nakon izvršene analize, Agencija je donijela mišljenje kako nema primjedbi

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.01.2017

011-01/2016-02/036

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

Agencija nema primjedbi u odnosu na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
željeznici

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.01.2017

011-01/2016-02/008

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode -Nacrt prijedloga iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.01.2017

011-01/2016-02/034

Ministarstvo financija - Prijedlog Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Agencija nema primjedbi u odnosu na Prijedlog Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore