Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio SETOVIA VOĆE d.o.o. s 120.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi pri otkupu lubenica

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila SETOVIA VOĆE d.o.o. (dalje u tekstu: SETOVIA VOĆE) sa 120.000,00 kuna.

AZTN je po službenoj dužnosti protiv SETOVIA VOĆA pokrenuo upravni postupak u smislu ZNTP-a, radi utvrđivanja povreda ZNTP-a pri otkupu lubenica.

Nakon provedenog upravnog postupka, AZTN je utvrdio da je SETOVIA VOĆE iskorištavajući značajnu pregovaračku snagu, u razdoblju od 1. travnja 2018. do 10. prosinca 2021. sa četiri dobavljača ugovorila otkup lubenica pisanim ugovorima koji nisu sadržavali odredbe o roku isporuke, sa dva dobavljača pisanim ugovorima nije odredila kvalitetu i vrstu robe koja je predmet tih ugovora, u odnosu na dva dobavljača izvršavala plaćanja u rokovima duljim od 30 dana koji rok je ZNTP-om propisan za svježi proizvod, te sa jednim dobavljačem pisanim ugovorom nije odredila mjesto isporuke, time da se navedeno razdoblje ne odnosi na trajanje svih povreda.

Opisanim postupanjima SETOVIA VOĆE je počinila teške povrede ZNTP-a, za koju svaku od povreda je prema ZNTP-u moguće izreći upravno-kaznenu mjeru do 3.500.000,00 kuna.

AZTN je uzimajući u obzir težinu, opseg i vrijeme trajanja povrede te posljedice povreda za dobavljače, kao olakotne i otegotne okolnosti, SETOVIA VOĆU izrekao upravno – kaznenu mjeru u visini od 120.000,00 kuna.

AZTN smatra da je izrečena upravno – kaznena mjera razmjerna težini, opsegu i trajanju povreda te da će time biti ostvareni cilj i svrha njezina izricanja u smislu odvraćanja od kršenja odredbi ZNTP-a, ne samo u odnosu na SETOVIA VOĆE već i u odnosu na druge adresate ovoga zakona.

Pored izricanja upravno-kaznene mjere, AZTN je SETOVIA VOĆU izrekao i zabranu svakog daljnjeg postupanja utvrđenog rješenjem.

Cjeloviti tekst rješenja objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a, na poveznici