Provedba ZNTP-a: još jedno pravomoćno rješenje iz područja ZNTP-a

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) odbio je žalbu tužitelja NARODNI TRGOVAČKI LANAC d.o.o., Sesvete (dalje u tekstu: NTL) i potvrdio presudu Upravnog suda u Zagrebu, od 27. svibnja 2021. godine, kojom je odbijen tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) od 18. travnja 2019. godine, kao i zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.

Podsjećamo da je prvostupanjskom presudom Upravnog suda u Zagrebu odbijen tužbeni zahtjev NTL-a za poništenjem rješenja tuženika – AZTN-a, od 18. travnja 2019. godine, u upravnoj stvari utvrđivanja iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u vezi sadržaja i načina provedbe Općeg ugovora o kupoprodaji robe s dobavljačem GAVRILOVIĆ d.o.o., Petrinja od 1. travnja 2018., protiv trgovca NTL-a u smislu ZNTP-a, kao i odbijen zahtjev za naknadu troškova upravnog spora.

Donošenjem opisane presude VUSRH-a, rješenje AZTN-a od 18. travnja 2019. godine postalo je pravomoćno.

Poveznicu na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a možete preuzeti ovdje

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici