Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija tužba MASSIVE PANELS protiv rješenja AZTN-a u predmetu AZTN protiv HRVATSKE ŠUME d.o.o.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) presudom od 10. siječnja 2024. godine odbio je tužbeni zahtjev tužitelja, poduzetnika Massive Panels, za poništavanje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN), klasa: UP/I 034-03/21-01/005, od 20. srpnja 2023. godine i time je rješenje AZTN-a postalo pravomoćno. U navedenoj presudi, VUSRH je potvrdio kako je AZTN u rješenju naveo činjenične i pravne elemente koji su bili mjerodavni za primjenu instituta preuzimanja mjera i obveza od strane poduzetnika, a koji institut omogućuje relativno brzo rješavanje potencijalne povrede tržišnog natjecanja bez potrebe utvrđivanja povrede propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i bez izricanja sankcija.

Podsjetimo, AZTN je zaključkom od 7. listopada 2021. godine pokrenuo postupak po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. u postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Povod za pokretanje postupak bila je inicijativa poduzetnika Massive Panels, koja je pokrenuta radi utvrđivanja sprečavanja ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. i Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

AZTN je postupanja opisana u inicijativi ocjenjivao u dva odvojena predmeta u smislu članka 39., a primjenom članka 13. ZZTN-a koji se vodio samo protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o., dok je u drugom predmetu koji se vodio protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. i Udruženja drvno-prerađivačke industrije, predmet kojeg je bilo utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog vertikalnog sporazuma u smislu članka 39., a primjenom članka 8. ZZTN-a, AZTN donio zaključak o pokretanju postupka protiv oba poduzetnika.

AZTN je rješenjem od 20. srpnja 2023. okončao postupak utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma protiv poduzetnika Hrvatske šume d.o.o. i Hrvatske gospodarske komore, Udruženja drvno-prerađivačke industrije prihvaćanjem preuzimanja obveza u obliku mjera i rokova koje su samoinicijativno predložile Hrvatske šume.

Hrvatske šume su se obvezale da će prema svojim kupcima poduzetnicima – koji su konkurenti prilikom dodjele kvota drvnih sortimenta na javnim pozivima za sklapanje okvirnih i godišnjih ugovora primjenjivati jednake, jasne i transparentne uvjete, a o čemu će skrbiti Ured uprave društva, u skladu s Programom zaštite tržišnog natjecanja. Osim toga, Hrvatske šume su se obvezale da će na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanje provoditi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinima i uvjetima prodaje drvnih sortimenata Hrvatskih šuma za svaku nadolazeću godinu. Također Hrvatske šume su se obvezale da će u roku od tri (3) mjeseca, odnosno do 6. rujna 2023.  donijeti Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja kojega će u istom roku dostaviti i AZTN-u.

Dana 5. rujna 2023. Hrvatske šume d.o.o. su dostavile Program zaštite tržišnog natjecanja, odnosno usklađenosti s pravilima tržišnog natjecanja.

Cjeloviti tekst presude bez poslovnih tajni objavljen je na mrežnoj stranici AZTN-a na poveznici

Cjeloviti tekst rješenja bez poslovnih tajni objavljen je na poveznici

Poveznicu na prethodno priopćenje o donesenom rješenju AZTN-a možete preuzeti na poveznici