Anonimne prijave zabranjenih sporazuma

https://www.aztn.hr/kartel/prijava-kartela/

Saznajte više

Objave

Arhiva

AZTN ocijenio dopuštenom koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Agronom d.o.o. nad poduzetnikom Ruris Agro d.o.o.

12.07.2024

U predmetnom slučaju riječ je o prijavi namjere provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole poduzetnika Agronom nad poduzetnikom Ruris Agro. Agronom je dio Agrofert Grupe, sa sjedištem u Češkoj,…

AZTN pokrenuo postupak ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Eagle Hills i Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine

11.07.2024

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 11. srpnja 2024., donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Eagle Hills i Sunčani Hvar i Sunčani Hvar nekretnine. Potpunu prijavu koncentracije…

Odluka o izboru kandidata – referent u odjelu za pravne poslove i upravljanje ljudskim potencijalima

11.07.2024

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/24-01/oo4, URBRoJ: 580-06/88-24-002 od 13. svibnja 2024., objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja 13. svibnja 2024.…

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je SPAR Hrvatska d.o.o.-u izrečena kazna od 1.300.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi prodajom prehrambenog proizvoda krajnjem potrošaču po cijeni nižoj od nabavne

25.06.2024

Upravni sud u Zagrebu je 19. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev SPAR Hrvatska d.o.o.-a (dalje u tekstu: SPAR) u upravnom sporu protiv rješenja Agencije…

Provedba ZNTP-a: Upravni sud u Zagrebu potvrdio AZTN-ovo rješenje kojim je EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-u (prije GLAVICE d.o.o.) izrečena kazna od 50.000,00 kuna zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

25.06.2024

Upravni sud u Zagrebu je 18. travnja 2024. donio presudu kojom je u cijelosti odbijen tužbeni zahtjev EUROTEX GLOBAL TRADE d.o.o.-a (dalje u tekstu: EUROTEX GLOBAL) u upravnom sporu protiv…

AZTN objavljuje dopunjenu listu prioriteta u radu za 2024. godinu

24.06.2024

Misija Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je osigurati i doprinijeti nesmetanom funkcioniranju tržišta za potrošače, poduzetnike i gospodarstvo u cjelini kroz učinkovito tržišno natjecanje otklanjanjem zapreka koje su…

Inicijativa

Inicijativu za pokretanje postupka prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba koja za to ima pravni ili ekonomski interes, kao i strukovna ili gospodarska interesna udruga, komora poduzetnika, udruga potrošača, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kartel

Kartel je najteži oblik narušavanja tržišnog natjecanja. Otkrivanje kartela i kažnjavanje sudionika jedna od najvažnijih zadaća Agencije. Međutim, s obzirom da su zabranjeni sporazumi – karteli u pravilu tajni sporazumi između poduzetnika, njihovo otkrivanje je iznimno težak i složen posao. Zbog toga su informacije o sumnji u postojanje kartela na pojedinim tržištima jedan od ključnih alata za sankcioniranje sudionika kartela.

Prijava zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se i na postupke javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji.

Javni pozivi

Popis otvorenih javnih poziva za dostavu pisanih primjedaba i mišljenja o koncentracijama provjerite u popisu desno.