Objave

06. lipnja 2022

AZTN utvrdio zabranjeni sporazum u postupcima javne nabave

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) utvrdila je rješenjem od 28. travnja 2022. godine da su poduzetnici Agro-Vir d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u tekstu: Agro-Vir), Agrodalm d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (dalje u …

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti