AZTN postao nadležno tijelo za provedbu Uredbe o provedbi Akta o digitalnim tržištima (DMA)

Uredba o provedbi UREDBE (EU) 2022/1925 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2022. o pravednim tržištima s mogućnošću neograničenog tržišnog natjecanja u digitalnom sektoru i izmjeni DIREKTIVA (EU) 2019/1937…

Saznajte više

Objave

Arhiva

Europska komisija usvojila novu obavijest o definiciji mjerodavnog tržišta

14.02.2024

Ovime EK usklađuje svoje smjernice s novim stanjem na tržištu te s promjenama u praksi EK u predmetima i sudskoj praksi EU-a. To će povećati transparentnost i pravnu sigurnost za…

Visoki upravni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom se odbija tužba MASSIVE PANELS protiv rješenja AZTN-a u predmetu AZTN protiv HRVATSKE ŠUME d.o.o.

12.02.2024

Visoki upravni sud Republike Hrvatske (dalje u tekstu: VUSRH) presudom od 10. siječnja 2024. godine odbio je tužbeni zahtjev tužitelja, poduzetnika Massive Panels, za poništavanje rješenja Agencije za zaštitu tržišnog…

Javni natječaj za radna mjesta stariji savjetnik – pravnik i mlađi savjetnik – ekonomist

08.02.2024

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, KLASA: 023-01/21-02/004, URBROJ: 580-06/88-2022-008 od 3. ožujka 2022., potvrđenog Odlukom Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj…

AZTN pokrenuo postupak protiv HT-a, A1, Telemacha i HUP-a zbog mogućeg zabranjenog dogovora o usklađivanju cijena uvođenjem indeksne klauzule

07.02.2024

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je 28. prosinca 2023., po službenoj dužnosti, pokrenula postupak protiv poduzetnika Hrvatski Telekom d.d., (dalje u tekstu: HT), A1 Hrvatska d.o.o.,…

Provedba ZNTP-a: AZTN kaznio ULTRA GROS d.o.o., Zagreb s 15.000,00 eura zbog nametanja nepoštenih trgovačkih praksi

25.01.2024

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) je zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: ZNTP), kaznila ULTRA GROS…

Provedba ZNTP-a: pokrenut postupak protiv trgovačkog društva DECENTIA d.o.o.

24.01.2024

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) pokrenula je upravni postupak protiv kupca-trgovca u maloprodaji DECENTIA d.o.o. (dalje u tekstu: DECENTIA d.o.o.), radi utvrđivanja je li taj kupac…

Inicijativa

Inicijativu za pokretanje postupka prema Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13. i 41/21.), može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba koja za to ima pravni ili ekonomski interes, kao i strukovna ili gospodarska interesna udruga, komora poduzetnika, udruga potrošača, Vlada Republike Hrvatske, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Kartel

Kartel je najteži oblik narušavanja tržišnog natjecanja. Otkrivanje kartela i kažnjavanje sudionika jedna od najvažnijih zadaća Agencije. Međutim, s obzirom da su zabranjeni sporazumi – karteli u pravilu tajni sporazumi između poduzetnika, njihovo otkrivanje je iznimno težak i složen posao. Zbog toga su informacije o sumnji u postojanje kartela na pojedinim tržištima jedan od ključnih alata za sankcioniranje sudionika kartela.

Prijava zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave

Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se i na postupke javne nabave, ali isključivo na poduzetnike koji se u tim postupcima javljaju kao ponuditelji.

Javni pozivi

Javni poziv za dostavljanje pisanih primjedaba i mišljenja o koncentraciji