Objave

14. rujna 2022

AZTN odobrio koncentraciju Pipelife/Vargon

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je 13. rujna 2022. godine odobrila na prvoj razini namjeru provedbe koncentracije koja nastaje stjecanjem izravne kontrole austrijskog poduzetnika Pipelife nad poduzetnikom Vargon.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti