Inicijativa

Prijava narušavanja tržišnog natjecanja

Pod prijavom narušavanja tržišnog natjecanja podrazumijevaju se podnesci i poruke poslane elektroničkom poštom fizičkih ili pravnih osoba, kojima se Agencija upozorava na potencijalno kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u području zlouporaba i zabranjenih sporazuma.

No, ukoliko ne ispunjavaju uvjete propisane čl.37 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, takva se obraćanja Agenciji ne mogu smatrati inicijativom i u takvim slučajevima, podnositelji prijave nemaju nikakvih procesnih prava u postupcima koje Agencija temeljem takvih prijava eventualno pokreće po službenoj dužnosti.

Agencija postupak pokreće po službenoj dužnosti, neovisno o inicijativama koje može zaprimiti od širokog kruga osoba i to nakon što provede prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu u kojem se prikupljaju podaci i obavijesti od pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju određena saznanja koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu.

Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu ograničeno je zakonskim rokom na najviše šest mjeseci. Najkasnije u tom roku Agencija mora odlučiti o pokretanju postupka utvrđivanja povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

POKRETANJE POSTUPKA

Agencija postupak pokreće po službenoj dužnosti, neovisno o inicijativama koje može zaprimiti od širokog kruga osoba i to nakon što provede prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu u kojem se  prikupljaju  podaci i obavijesti od pravnih ili fizičkih osoba, strukovnih ili gospodarskih interesnih udruga, odnosno komora poduzetnika, udruga potrošača, tijela državne uprave te tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji imaju određena saznanja koja su bitna za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na tržištu.Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu ograničeno je zakonskim rokom na najviše šest mjeseci. Najkasnije u tom roku Agencija mora odlučiti o pokretanju postupka utvrđivanja povreda propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.