Kartel

Anonimna prijava kartela i drugih zabranjenih sporazuma

Budući da su zabrana sudjelovanja u protutržišnim djelovanjima i sporazumima kao i sankcije koje mogu snaći prekršitelje općepoznati, uobičajeno je da se radnje obuhvaćene takvim djelovanjima i sporazumima odvijaju potajno te da je dokumentacija s tim u vezi svedena na minimum.

Ukoliko imate određena saznanja o povredama tržišnog natjecanja i/ili o njihovom prikrivanju, možete nam pomoći u njihovom otkrivanju i sankcioniranju podnošenjem potpuno anonimne prijave.

Predmet prijave

Sve raspoložive informacije ili saznanja koja imate o povredama tržišnog natjecanja kao što su primjerice utvrđivanje ili usklađivanje kupovnih ili prodajnih cijena, podjela tržišta, raspodjela kupaca, ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvoja, namještanje ponuda u javnoj nabavi, isključivanje konkurenata s tržišta, ograničavanje prava kupca da slobodno određuje prodajnu cijenu proizvoda, ograničavanje područja na kojem kupac može prodavati proizvode iz sporazuma, ograničavanje međusobne opskrbe između distributera unutar selektivne distribucije i slično.

Zaštita anonimnosti i način podnošenja prijave

Prijava se podnosi putem specijaliziranog programa za prijavljivanje, zaprimanje i postupanje s informacijama o zabranjenim sporazumima. Slične programe koriste Europska komisija i tijela za zaštitu tržišnog natjecanja u Europskoj uniji kako bi se osigurala anonimnost prijavitelja te potpunost, cjelovitost i povjerljivost zaprimljenih informacija.
Nakon unosa informacija kojima raspolažete u navedenom programu, isti će nas automatski obavijestiti.
Program omogućava dvosmjernu komunikaciju kako bismo od vas eventualno mogli zatražiti dodatne informacije ili pojašnjenja. Nakon zaprimanja prijave, program kreira jedinstvenu potvrdu prijave koja se sastoji od 16 znakova kojima se možete u svakom trenutku prijaviti u program, provjeriti status svoje prijave, dopuniti prijavu, priložiti dokumentaciju kojom raspolažete ili pročitati naše poruke.

PODNESITE ANONIMNU PRIJAVU i/ili PROVJERITE STATUS VAŠE PRIJAVE

Ukoliko imate konkretna saznanja o postojanju zabranjenog sporazuma – kartela ili o postojanju zabranjenog vertikalnog sporazuma (između poduzetnika koji nisu konkurenti), Agenciji se možete obratiti i dostavom inicijative za pokretanje postupka ili dostavom predstavke (obavijesti) o zabranjenom sporazumu.

Podnesci u pisanoj formi dostavljaju se na adresu AZTN-a:

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Savska cesta 41

10 000 Zagreb

Vaše podneske možete dostaviti i u elektroničkom obliku na e-mail AZTN-a: agencija.ztn@aztn.hr