Komunikacija

AZTN na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odluke, mišljenja, godišnja izvješća o radu, programe rada, sektorska istraživanja tržišta, stručne članke, publikacije, kao i priopćenja za javnost i medije o pokrenutim postupcima i donesenim odlukama i praksi AZTN-a.

Natrag na listu

AZTN usvojio početno izvješće povjerenika BDO CROATIA za nadzor uvjetno dopuštene koncentracije GRAND AUTOMOTIVE LLP I RENAULT/NISSAN

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je usvojila Početno izvješće Povjerenika BDO Croatia d.o.o. o provedbi mjera i uvjeta određenih rješenjem o uvjetno dopuštenoj koncentraciji poduzetnika Grand Automotive LLP i Renault/Nissan od 9. kolovoza 2022. godine, koje su sudionici koncentracije dužni ispuniti kako bi se otklonili negativni učinci predmetne koncentracije na tržišno natjecanje.

Povjerenik BDO Croatia je temeljem vlastite metodologije izvršio početni nadzor nad postupanjem sudionika koncentracije u izvršenju uvjeta i mjera iz navedenog rješenja te je mišljenja da se uvjeti i mjere u promatranom razdoblju poštuju pri čemu je iznio i vlastite preporuke za provođenje navedenih te će tijekom trajanja koncentracije vršiti daljnji nadzor postupanja sudionika u svezi provođenja mjera i uvjeta i o tome podnijeti izvješća kako je određeno rješenjem i prema potrebi.

AZTN je usvojio takvo mišljenje Povjerenika te je uputio Povjerenika na daljnji nadzor postupanja i podnošenja izvješća u skladu s rješenjem i vlastitim preporukama.

AZTN naglašava da je svrha izvješća nadzor Povjerenika i AZTN-a nad provedbom mjera i uvjeta u za to predviđenim rokovima iz odluke AZTN-a koja je vezana uz trajanje uvjetno odobrene koncentracije Grand Automotive LLP i Nissan/Renault.

Prethodna priopćenja vezana uz predmetnu koncentraciju možete preuzeti na poveznicama:

https://www.aztn.hr/aztn-uvjetno-odobrio-koncentraciju-grand-automotive-llp-grand-automotive-rd-ltd-i-renault-nissan-hrvatska/

https://www.aztn.hr/bdo-croatia-d-o-o-povjerenik-za-nadzor-provedbe-mjera-u-koncentraciji-grand-automotive-llp-i-renault-nissan/