Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.08.2019

011-01/2019-02/008

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Naknadna procjena učinaka propisa za Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje AZTN-a na Naknadnu procjenu učinaka propisa za Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (dalje: Naknadna procjena). AZTN je izvršio uvid u Naknadnu procjenu te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Naknadnu procjenu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.08.2019

011-01/2019-02/007

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Nacrt prijedloga Zakona o Plovputu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o Plovputu s pripadajućim Iskazom o procjeni učinaka propisa (dalje: Nacrt Zakona s Iskazom).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona s Iskazom te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona s Iskazom.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.07.2019

UP/I 034-03/2018-02/015

Maca LM d.o.o., Zagreb i Radio Trsat d.o.o., Rijeka

Tržišno natjecanje

Rješenje o obročnoj otplati upravno-kaznene mjere

Logo

26.07.2019

UP/I 034-03/2018-04/021

AZTN protiv FRAGARIA, d.o.o.

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

19.07.2019

UP/I 034-03/2019-01/008

AZTN protiv AZK d.o.o., Turčin i INTELMAR d.o.o., Buzin

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

09.07.2019

UP/I 034-03/2019-01/003

AZTN protiv Hrvatske udruge banaka, Zagreb, Burza Nekretnina d.o.o., Zagreb i Zagreb Research Forum

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

09.07.2019

UP/I 034-03/2018-02/012

PETROL d.o.o., Zagreb i dio poslovanja CRODUX PLIN d.o.o., Zagreb koji se odnosi na ukapljeni naftni plin i električnu energiju - ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Djelomično rješenje - Ocjena dopuštenosti koncentracije na 2. razini - u odnosu na ukapljeni naftni plin

Logo

02.07.2019

011-01/2019-02/006

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.06.2019

011-01/2019-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt prijedloga Zakona o patentu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o patentu (dalje: Nacrt Zakona).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

13.06.2019

UP/I 034-03/2019-02/004

MONDO INC d.o.o., Beograd, Republika Srbija i TVC Hungary Kft., Republika Mađarska

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore