Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

12.04.2018

011-01/2018-02/007

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta -Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (dalje: Prijedlog Zakona). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.03.2018

UP/I 034-03/17-02/014

Teramedia d.o.o., Zagreb i Nezavisna televizija d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

26.03.2018

UP/I 034-03/17-02/015

Teramedia d.o.o., Zagreb i Televizija Dalmacija d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

23.03.2018

011-01/2018-02/004

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o prijevozu u cestovnom prometu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se traži mišljenje Agencije na Obrazac iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (dalje: Obrazac). Agencija je izvršila uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog donijela mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac. Dodatno, Agencija je u obrazloženju navela kako radi davanja mišljenja o procjeni učinaka propisa na tržišno natjecanje, potrebno je dostaviti i Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.03.2018

UP/I 034-03/2018-02/002

WKB 3 GmbH, Linz, Austrija i Hystead Limited, London, Ujedinjeno Kraljevstvo i Manta d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

23.03.2018

UP/I 034-03/2018-02/001

ADRIS GRUPA d.d., Rovinj i Expertus d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

22.03.2018

UP/I 034-03/2017-02/012

Pevec d.d., Sesvete i Z1 Televizija d.o.o., Zagreb – postupak utvrđivanja uvjeta za izricanje upravno-kaznene mjere

Tržišno natjecanje

Rješenje o obustavi postupka

Logo

09.03.2018

011-01/2018-02/003

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta -Nacrt prijedloga Zakona o javnim agencijama

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje AZTN na Nacrt prijedloga Zakona o javnim agencijama (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u sadržaj Nacrta Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje u kojemu je kronološki, problematizirala pojedine odredbe Nacrta Zakona koje uređuju osnivačka prava, evaluaciju (vrednovanje) učinkovitost i svrhovitost rada javne agencije, poslove, neovisnost, opće akte i nadzor regulatornih agencija te razrješenje predsjednika i članova vijeća regulatornih agencija. U tom smislu AZTN je u bitnome naveo kako je nužno očuvati neovisnost i samostalnost AZTN kao regulatorne agencije i to kao općeg regulatornog tijela za postupanja svih poduzetnika i za sva tržišta.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.03.2018

011-01/2018-02/002

Državna geodetska uprava -Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Prijedlogom iskaza o procjeni učinaka propisa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državne geodetske uprave kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Prijedlogom iskaza o procjeni učinaka propisa (dalje: Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza).

Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona s Prijedlogom iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.03.2018

UP/I 034-03/2017-02/013

AVENUE OSTEUROPA GMBH; Republika Austrija i HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA D.D.; Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore