Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

06.04.2020

011-01/2020-02/005

Ministarstvo financija - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, br. 108/17, 39/19) - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

01.04.2020

034-08/2020-01/015

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

25.03.2020

011-01/2020-02/004

Općina Tovarnik - Prijedlog Programa poticanja poduzetništva na području Općine Tovarnik

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/009

Tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata usluga visokokvalitetnog pristupa - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

034-08/2020-01/008

Tržište veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa koji se pruža na fiksnoj lokaciji - zahtjev HAKOM-a

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

12.03.2020

011-01/2020-02/003

Državni zavod za intelektualno vlasništvo - Nacrt Pravilnika o patentu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2020-02/001

VENILIA INVESTMENTS S.a.r.L. , Luxemburg i MARINA DALMACIJA d.o.o., Sukošan, MARINA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik i MARINA BORIK d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

011-01/2020-02/001

Ministarstvo kulture -Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva kulture kojim se traži mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Nacrt Zakona).

AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako AZTN nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

27.02.2020

UP/I 034-03/2020-02/001

VENILIA INVESTMENTS S.a.r.L. , Luxemburg i MARINA DALMACIJA d.o.o., Sukošan, MARINA ŠIBENIK d.o.o., Šibenik i MARINA BORIK d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore