Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/011

YELLO d.o.o., Zagreb / E2E4MUSIK d.o.o., Zagreb i YAMMAT d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

29.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/010

Mondo Inc d.o.o., Beograd, Srbija i Adria Media Group d.o.o., Beograd, Srbija / Adria Media Zagreb d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/029

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/028

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o lokalnim porezima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o lokalnim porezima (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/027

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o porezu na promet nekretnina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka za Zakon o porezu na promet nekretnina (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/030

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/022

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture -Nacrt prijedloga Zakona o željeznici

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim se dostavlja na mišljenje, a temeljem zahtjeva AZTN-a u smislu članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN) Nacrt prijedloga Zakona o željeznici (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je temeljem odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio odluku kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

29.01.2019

011-01/2018-02/026

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o porezu na dohodak

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN-a na Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o porezu na dohodak (dalje: Obrazac). AZTN je izvršio uvid u Obrazac te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

19.01.2019

UP/I 034-03/2018-02/013

Triglav Skladi družba za upravljanje d.o.o., Republika Slovenija i Alta Skladi družba za upravljanje d.d., Republika Slovenija – Ocjena dopuštenosti koncentracije

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

27.11.2018

UP/I 034-03/2018-02/005

Extra FM d.o.o. Zagreb i HIT FM d.o.o. Zagreb (sada Extra FM Zagreb d.o.o. )

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore