Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/021

Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Nacrt prijedloga Zakona o žigu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o žigu (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva – Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

04.10.2018

011-01/2018-02/020

Ministarstvo zdravstva - Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zdravstva kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela odluku kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

26.09.2018

UP/I 034-03/2018-02/009

INA d.d., Zagreb i PPD d.o.o., Vukovar putem Terra mineralna gnojiva d.o.o., Zagreb i Petrokemija d.d., Kutina

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

24.09.2018

011-01/2018-02/015

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je dopis Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) 2006/004 i (EU) 2017/2394 i direktive 2009/22/EZ (dalje: Prijedlog Zakona).
Agencija je temeljem odluke Vijeća donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.09.2018

011-01/18-02/016

Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Nacrt prijedloga Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.09.2018

011-01/2018-02/019

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.09.2018

UP/I 034-03/2017-02/014

Teramedia d.o.o., Zagreb i Nezavisna Televizija d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

07.08.2018

011-01/2018-02/018

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Ministarstva zaštite okoliša i energetike kojim se traži mišljenje Agencije na Prijedlog Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (dalje: Prijedlog Iskaza). Agencija je izvršila uvid u Prijedlog Iskaza te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Iskaza.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.08.2018

011-01/2018- 02/002

Državna geodetska uprava – Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) zaprimila je zahtjev Državne geodetske uprave kojim se traži mišljenje Agencije na Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (dalje: Nacrt Zakona). Agencija je izvršila uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donijela mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore