Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

15.06.2020

UP/I 034-03/2020-01/007

AZTN protiv Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Sisak

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

29.05.2020

UP/I 034-03/2018-04/006

AZTN c/a KAUFLAND HRVATSKA k.d., Zagreb

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

07.05.2020

011-01/2020-02/009

Pravilnik o radionicama za tahografe („Narodne novine", br. 36/19)

Povod za davanje predmetnog mišljenja AZTN-a je podnesak poduzetnika Digitalni tahograf d.o.o., sa sjedištem u Lučkom, Ventilatorska 8a (dalje: podnositelj zahtjeva) u kojem se navodi kako se prema mišljenju podnositelja zahtjeva, Pravilnikom o radionicama za tahografe („Narodne novine", br. 36/19; dalje: Pravilnik) narušava tržišno natjecanje.

AZTN je izvršio uvid u Pravilnik te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kao nema primjedbi na Pravilnik. Predmetno mišljenje, AZTN je temeljio između ostalog i na očitovanju nadležnog ministarstva.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

07.05.2020

UP/I 034-03/2020-02/004

Studenac d.o.o., Omiš i Pemo d.o.o., Dubrovnik

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

29.04.2020

UP/I 034-03/2020-02/003

JTPEG CI, Republika Češka, Oleg Uskoković, Varaždin, stjecanje zajedničke kontrole nad AUCTOR HOLDING, a.s., Republika Češka

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju prijave namjere provedbe koncentracije poduzetnika

Logo

23.04.2020

UP/I 034-03/2019-01/018

AZTN protiv Usluga Poreč d.o.o., Poreč i Grada Poreča

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

09.04.2020

011-01/2020-02/006

Ministarstvo financija -Prijedlog Uredbe o načinu ocjene i postupka odobravanja investicijskog projekta

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je dopis Ministarstva financija kojim se traži mišljenje AZTN na Prijedlog Uredbe o načinu ocjene i postupka odobravanja investicijskog projekta (dalje: Prijedlog Uredbe). AZTN je izvršio uvid u Prijedlog Uredbe te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Prijedlog Uredbe.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

09.04.2020

UP/I 034-03/2020-01/011

AZTN protiv G.P. Krk d.d., Krk i Grada Rijeke- temeljem inicijative Nataše Srdoč, radi narušavanja tržišnog natjecanja zloporabom vladajućeg položaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je inicijativu Nataše Srdoč (dalje: podnositeljica inicijative) za pokretanjem postupka protiv Grada Rijeke i poduzetnika Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d., sa sjedištem u Krku, Stjepana Radića 3 (dalje: G.P. Krk), radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Na temelju predmetne inicijative i utvrđenog činjeničnog stanja, AZTN je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, donio odluku da se predmetna inicijativa odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka AZTN-a po službenoj dužnosti protiv Grada Rijeke i G.P. Krka, radi utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja. Naime, u prethodnom ispitivanju stanja na tržištu utvrđeno je kako postupanje Grada Rijeke iz područja prostornog uređenja i gradnje u svezi s propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ne predstavlja obavljanje gospodarske djelatnosti u smislu članka 3. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13; dalje: ZZTN). Stoga, u konkretnom slučaju navedeno postupanje Grada Rijeke ne predstavlja indiciju o narušavanju tržišnog natjecanja u smislu ZZTN-a. Dakle, u konkretnom slučaju Grad Rijeka nije poduzetnik u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja jer je postupajući na opisani način, postupao kao tijelo javne vlasti, a ne kao poduzetnik. U odnosu na postupanje poduzetnika G.P. Krk, uvidom u činjenice zaključuje se kako u konkretnom slučaju nije riječ o postupanju poduzetnika G.P. Krk na štetu drugog poduzetnika te nije riječ o postupanjima koja predstavljaju indiciju o narušavanju tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja poduzetnika na mjerodavnom tržištu u smislu članka 13. ZZTN-a.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

06.04.2020

011-01/2020-02/005

Ministarstvo financija - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, br. 108/17, 39/19) - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

01.04.2020

034-08/2020-01/015

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) - Prijava za obavljanje zamjenskih poštanskih usluga davatelja poštanskih usluga FumaPRINT d.o.o., Repušnica

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore