Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

29.09.2020

011-01/2020-02/011

Ministarstvo kulture i medija – Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva kulture i medija Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona. Predlaže se u članku 101. Nacrta Zakona navesti da se ova odredba Zakona odnosi i na sudske postupke.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

17.09.2020

UP/I 034-03/2020-02/005

WAE Kft. Mađarska i Opel Automotive C d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

10.09.2020

UP/I 034-03/2020-03/003

AZTN protiv Pivovara Medvedgrad d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

10.09.2020

UP/I 034-03/2020-03/004

AZTN protiv Prvo hrvatsko pivo 1664 d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o upravno-kaznenoj mjeri

Logo

10.09.2020

UP/I 034-03/2020-01/004

AZTN protiv Pivovara Daruvar d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

07.08.2020

011-01/2020-02/010

Ministarstvo financija - Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva financija Obrazac naknadne procjene učinaka propisa za Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje: Obrazac naknadne procjene). AZTN je izvršio uvid u Obrazac naknadne procjene te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Obrazac naknadne procjene.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

03.08.2020

011-01/2020-02/009

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.07.2020

UP/I 034-03/2020-01/013

AZTN protiv Hrvatskog nogometnog saveza

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se utvrđuje da nije narušeno tržišno natjecanje

Logo

23.07.2020

UP/I 034-03/2020-01/005

AZTN protiv Hrvatske odvjetničke komore

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se odbacuje inicijativa

Logo

02.07.2020

UP/I 034-03/2020-01/010

AZTN protiv T&T d.o.o., Karlovac

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore