Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

24.01.2020

034-08/2019-01/085

Karaula veterinarska ambulanta d.o.o., Daruvar – upit o javnom natječaju

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je Ministarstvu poljoprivrede dostavila mišljenje u kojem se u bitnome navodi kako kriterij u svezi sjedišta trgovačkog društva, nije sukladan odredbama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13). Povod za davanjem mišljenja bio je podnesak poduzetnika Karaula veterinarska ambulanta d.o.o.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

16.01.2020

034-08/2019-01/104

Općina Sirač – Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Općine Sirač Program poticanja gospodarstva na području Općine Sirač (dalje: Program). AZTN je izvršio uvid u Program te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Program. U dijelu zahtjeva koji se odnosi na pitanje državnih potpora, nadležno je Ministarstvo financija.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

31.12.2019

UP/I 034-03/2019-01/025

AZTN protiv Grada Dubrovnika, Dubrovnik

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

11.12.2019

011-01/2019-02/012

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.12.2019

011-01/2019-02/013

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je od Ministarstva zaštite okoliša i energetike Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.12.2019

UP/I 034-03/2019-01/010

AZTN protiv A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

06.12.2019

011-01/2019-02/011

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je zahtjev Ministarstva rada i mirovinskog sustava kojim se traži mišljenje AZTN-a na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (dalje: Nacrt Zakona). AZTN je izvršio uvid u Nacrt Zakona te je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja donio mišljenje kako nema primjedbi na Nacrt Zakona.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

06.12.2019

UP/I 034-03/2019-02/012

STUDENAC d.o.o., Omiš i SONIK TRGOVINA d.o.o., Zadar

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

06.12.2019

UP/I 034-03/2019-04/005

AZTN protiv ILOČKI PODRUMI d.d., Ilok

Nepoštene trgovačke prakse

Rješenje o utvrđenoj nepoštenoj trgovačkoj praksi

Logo

29.11.2019

UP/I 034-03/2019-01/005

AZTN protiv Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore