Odluke

Klasa Predmet Područje Vrsta odluke Narodne novine
Logo

23.05.2017

011-01/2017-02/016

Središnji državni ured za šport • Nacrt prijedloga Iskaza s tezama za Zakon o športu

Agencija nema primjedbi na Nacrt prijedloga Iskaza s tezama za Zakon o športu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

23.05.2017

011-01/2017-02/017

Vlada Republike Hrvatske – Ured za zakonodavstvo • Prijedlog Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa

AZTN je radi boljeg razumijevanja u provedbi analiza učinaka nacrta prijedloga zakona na tržišno natjecanje predložila određene izmjene i dopune Prijedloga Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa. Predložila je izričito navođenje administrativnih prepreka kao kriterija za procjenu učinaka propisa na tržišno natjecanje te je predložila kao kriterij navesti i postojanje ili određivanje regulirane djelatnosti na određenom tržištu.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

11.05.2017

UP/I 034-03/2017-01/002

AZTN protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

AZTN je odbacio inicijativu poduzetnika Pestrid iz Bilja za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek, jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Pestrid navodi kako je u siječnju 2017. Zavod javno objavio da Služba Zavoda za DDD prestaje s provedbom DDD mjera u poslovnim objektima te je tu obavijest poslao svojim kupcima, odnosno poslovnim subjektima gdje je do tada obavljao DDD mjere. Istodbno je taksativno naveo četiri tvrtke na Osječkom području koje kupci mogu kontaktirati za ugovaranja poslova provedbe DDD mjera u 2017. godini. Pestri smatra kako je Zavod time zlouporabio vladajući položaj izravnim usmjeravanjem posla provedbe DDD mjera na točno određene tvrtke s ciljem isključenja konkurentskih tvrtki, čime je ograničio tržište DDD usluga na štetu potrošača
Da bi bila riječ o zlouporabi vladajućeg položaja moraju istodobno moraju biti ispunjena dva kumulativna uvjeta i to: da se konkretan poduzetnik nalazi u vladajućem položaju na mjerodavnom tržištu u smislu članka 12. ZZTN-a te da taj vladajući položaj zlouporabljuje na neki od načina navedenih u članku 13. ZZTN-a.
U konkretnom slučaju postoje neupitni dokazi da je mjerodavno tržište pružanja usluga DDD mjera na području Osječko-baranjske županije visoko kompetitivno tržište na kojemu, za razliku od ostalih županija u Republici Hrvatskoj (izuzev Zagreba i Zagrebačke županije), djeluje veliki broj poduzetnika, te da nema velikih zapreka pristupu tom tržištu. S tim u svezi, malo je vjerojatno da se Zavod, u vrijeme pružanja predmetne usluge, nalazio u vladajućem položaju na promatranom mjerodavnom tržištu.
Također, postupanje Zavoda ne može se ocijeniti kao zlouporabno budući da nije u poziciji da na bilo koji način uvjetuje ili ograničava potrošače, pravne ili fizičke osobe, pri izboru poduzetnika za pružanje DDD mjera, odnosno svaki krajnji korisnik može slobodno izabrati nekog od drugih poduzetnika koji pružaju istu uslugu.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje o odbacivanju inicijative

Logo

05.05.2017

011-01/2017-02/015

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici

AZTN nema primjedbi na Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

05.05.2017

UP/I 034-03/2015-01/037

AZTN protiv Duing d.o.o., Viškovo -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

AZTN je postupak protiv Duinga d.o.o. iz Viškova zaključio prihvaćanjem mjera za uklanjanje negativnih učinaka na tržišno natjecanje koje je samoinicijativno predložio poduzetnik. Postupak je AZTN je pokrenuo zbog postojanja indicija da su ugovori koje je sklopio s partnerima i serviserima sadržavali odredbe koje nisu u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Duing je u ugovorima obvezivao partnere i servisere na primjenu cijena za krajnje kupce koje je on utvrdio svojim cjenikom. Osim toga, obvezivao je servisere na prodaju isključivo originalnih rezervnih dijelova Volvo Penta i Tohatsu koje su morali nabavljati isključivo od Duinga. Kao sankcija za nepoštivanje te obveze, ugovoreno je isključivanje servisera iz servisno-prodajne mreže Duinga. Uz to, ako serviser rezervne dijelove Volvo Penta i Tohatsu nabavlja od drugog dobavljača, Duing je imao pravo raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme.
U mjerama koje je samoinicijativno predložio, a AZTN ih prihvatio, Duing se obvezao na sklapanje novih ugovora s partnerima i serviserima, koji neće sadržavati odredbe suprotne propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, a o tome će voditi računa i pri sklapanju svih budućih ugovora

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

05.05.2017

UP/I 034-03/2015-01/036

AZTN protiv Fred Bobek d.o.o., Vodice -utvrđivanje narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma

AZTN je postupak protiv poduzetnika Fred Bobek iz Vodica zaključio prihvaćanjem mjera za uklanjanje negativnih učinaka na tržišno natjecanje koje je samoinicijativno predložio poduzetnik. Postupak je AZTN je pokrenuo zbog postojanja indicija da su ugovori koje je sklopio s partnerima i distributerima sadržavali odredbe koje nisu u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja. Naime, postojale su indicije da kroz određivanje marže Fred Bobek ograničava svoje distributere u slobodnom određivanju prodajne cijene te da je najmanje jednom od svojih distributera nametnuo zabranjenu obvezu nenatjecanja po isteku ugovornog odnosa.

U mjerama koje je predložio, a AZTN ih prihvatio, Fred Bobek se obvezao da će u ugovorima s distributerima i serviserima izmijeniti odredbe koje se odnose na određivanje prodajne marže te da će u svim ugovornim odredbama u kojima se spominju preporučene cijene, kao i cjenicima te drugim ispravama jasno istaknuti da nije riječ o cijenama koje su obvezujuće. Također će se brisati i odredbe o nenatjecanju nakon isteka ugovora.

Close

Tržišno natjecanje

Rješenje kojim se prihvaćaju mjere i uvjeti

Logo

20.04.2017

011-01/2017-02/014

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku - Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova

AZTN nema primjedbi na Konačni Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Close

Tržišno natjecanje

Mišljenje

Logo

20.04.2017

UP/I 034-03/2017-02/003

Ivan Jurić-Kaćunić, Zagreb i Enter Zagreb d.o.o., Zagreb

AZTN je na prvoj razini odobrio koncentraciju poduzetnika Ivana Jurića-Kaćunića iz Zagreba i poduzetnika Enter Zagreb.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

20.04.2017

UP/I 034-03/2017-02/004

Ivan Jurić-Kaćunić, Zagreb i Radio Dalmacija d.o.o., Split

AZTN je na prvoj razini odobrio koncentraciju poduzetnika Ivana Jurića-Kaćunića iz Zagreba i poduzetnika Radio Dalmacija za proizvodnju i emitiranje radio programa, sa sjedištem u Splitu

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

Logo

19.04.2017

UP/I 034-03/2017-02/002

RWE Hrvatska d.o.o., Zagreb i KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina d.o.o., Koprivnica i KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Koprivnica

AZTN je odobrio koncentraciju kojom RWE Hrvatska stječe većinu udjela u temeljom kapitalu poduzetnika Koprivnica Plin i Koprivnica Opskrba.

Koncentracija će imati učinak na mjerodavnom tržištu distribucije prirodnog plina na području Koprivničko-križevačke županije na kojem Koprivnica Plin ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina te na tržištu opskrbe prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske.
Provedbom koncentracije, RWE Hrvatska ulazi na tržište distribucije prirodnog plina na području Koprivničko-križevačke županije. Budući da je djelatnost distribucije prirodnog plina u cijelosti regulirana te je nije moguće obavljati bez koncesije koja se odnosi na točno određeno područje jedinica lokalne samouprave, provedbom ove koncentracije neće doći do strukturnih promjene na mjerodavnom tržištu.

Preuzimanjem udjela koji Koprivnica Opskrba ima na tržištu opskrbe prirodnim plinom na području cijele Hrvatske, ojačat će ukupni tržišni udjel RWE Hrvatska na nacionalnom tržištu opskrbe plinom na kojem će se njegov udjel kretati do pet posto. Vodeći takmaci na tom tržištu su Prvo plinarsko društvo s udjelom između 25 i 30 posto te Ina s udjelom od 15 do 20 posto.

Close

Tržišno natjecanje

Ocjena dopuštenosti koncentracije na 1. razini

AZTN nije nadležan za državne potpore od 24. travnja 2014. godine kada su sve ovlasti u području državnih potpora objedinjene u Ministarstvu financija.

Državne potpore