Tržišno natjecanje – Istraživanja tržišta

Tržišno natjecanje među poduzetnicima obilježje je gospodarskog ustroja u kojem se alokacija resursa obavlja polazeći od ponude i potražnje na tržištu.

Istraživanja tržišta

Preuzimanje