Objave

01. listopada 2019

AZTN na slovenskom danu tržišnog natjecanja

Ana Pavlaković Skočić, samostalna savjetnica u Odjelu za ocjenu koncentracija AZTN-a, sudjelovala je kao panelistica na Slovenskom danu tržišnog natjecanja.