Prijava narušavanja tržišnog natjecanja

Pod prijavom narušavanja tržišnog natjecanja podrazumijevaju se podnesci i poruke poslane elektroničkom poštom fizičkih ili pravnih osoba, kojima se Agencija upozorava na potencijalno kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u području zlouporaba i zabranjenih sporazuma.

No, ukoliko ne ispunjavaju uvjete propisane čl.37 Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, takva se obraćanja Agenciji ne mogu smatrati inicijativom i u takvim slučajevima, podnositelji prijave nemaju nikakvih procesnih prava u postupcima koje Agencija temeljem takvih prijava eventualno pokreće po službenoj dužnosti.