Objave

28. veljače 2018

Dodatna pojašnjnja vezana uz pitanja akcijske prodaje, asortimana i polica

Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom je propisan sustav za osiguranje i zaštitu poštenih trgovačkih odnosa, definirane su nepoštene trgovačke prakse i mjere za sprječavanje nametanja istih te zadaće i način postupanja tijela za provedbu Zakona

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika