Objave

14. svibnja 2018

Odobrena koncentracija na pekarskom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne zajedničke kontrole poduzetnika FARUNO i Ivana Paraća nad poduzetnicima PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO.

02. svibnja 2018

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja Osoba se prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci na slijedeće radno mjesto: Sektor za opće poslove – Odjel za opće poslove viši stručni referent za poslove pisarnice i pismohrane – 1 izvršitelj/ica

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika