Objave

23. srpnja 2019

AZTN utvrdio dogovor o cijenama pružanja usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz septičkih jama pet poduzetnika sa šibenskog područja i izrekao im ukupnu kaznu u visini od 141.000 kuna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da su četiri obrtnika i jedno trgovačko društvo sa šireg šibenskog područja dogovorom o cijenama usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama sklopili zabranjeni sporazum u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te im je izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 141.000 kuna.

22. srpnja 2019

U 2018. izraženiji trend rasta tržišta trgovine na malo

Prihodi iz trgovine na malo svih trgovaca iz uzorka AZTN-a u promatranoj 2018. bilježe nominalan rast u iznosu od 2,5 milijardi kuna (7 %), u odnosu na prethodnu 2017., što predstavlja izraženiji trend rasta u odnosu na istraživanje godinu ranije, kada je rast iznosio 3,2 %. Istraživanje je pokazalo rast ukupnog broja svih prodajnih mjesta u iznosu od 91 prodajnog mjesta (2 %), kao i povećanje neto prodaje površine u iznosu od 23.700 četvornih metara (2 % ).

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika