Objave

15. siječnja 2020

Godišnje izvješće AZTN-a za 2018. u Hrvatskom saboru

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je temeljem zakonske obveze, podnijela Hrvatskom saboru 20. rujna 2019. godine, Godišnje izvješće o radu za 2018. godinu. Izvješće se podnosi kako bi se političku, gospodarsku i stručnu javnost informiralo o aktivnostima …

09. prosinca 2019

Odluka o poništenju javnog natječaja

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 16. Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (potvrđen odlukama Hrvatskog sabora, "Narodne novine", broj 22/11., 74/14. i 60/18.), članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 128/17., 47/18.) i članka 8. Pravilnika o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja KLASA: 023-01/18-02/009, URBROJ: 580-06/88-18-002, od 12. srpnja 2018., donosi

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika