Objave

27. studenog 2017

Odbačena prijava namjere koncentracije Slovenia Broadbanda i Nove TV

Prijava je odbačena jer je Agencija za elektroničke medije donijela odluku da bi ta koncentracija bila nedopuštena u smislu odredaba Zakona o elektroničkim medijima (ZEM). Naime, prema propisima o zaštiti tržišnog natjecanja podnositelji prijave koncentracije koja se odnosi na područje medija moraju AZTN-u dostaviti i odluku AEM-a o tome da provedbom prijavljene koncentracije ne nastaje koncentracija koja bi bila nedopuštena u smislu odredaba ZEM-a

20. studenog 2017

Radni posjeti AZTN-u

U radnom posjetu Agenciji su 16. studenog 2017. bili Ivo Jerkić, predsjednik Konkurencijskog vijeća BiH i Despina Pachnou, iz Odbora za tržišno natjecanje OECD-a

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika