Objave

05. prosinca 2016

Održana AZTN-ova međunarodna konferencija o Prijenosu Direktive o naknadi štete

Konferenciji je nazočilo više od 100 domaćih i inozemnih stručnjaka kako bi se upoznali s osnovnim elementima Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda koji će omogućiti privatnu provedbu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Budući da je riječ o novom propisu na razini Unije, konferencija je otvorila niz pravnih pitanja vezanih za buduću primjenu Direktive

25. studenog 2016

Natječaj za radno mjesto

Viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove u Odjelu za financijsko-računovodstvene poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika