Objave

13. travnja 2017

Grand auto nije ograničio tržište na štetu potrošača

U postupku je utvrđeno da Grand auto u mrežu ovlaštenih servisera nije primio ni jednog poduzetnika te da sam obavlja servisiranje motornih vozila. To što je Grand auto samostalno obavljao poslove ovlaštenog servisera, za posljedicu nije imala ograničavanje tržišta na štetu potrošača

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika