Objave

23. srpnja 2019

AZTN utvrdio dogovor o cijenama pružanja usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpada iz septičkih jama pet poduzetnika sa šibenskog područja i izrekao im ukupnu kaznu u visini od 141.000 kuna

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da su četiri obrtnika i jedno trgovačko društvo sa šireg šibenskog područja dogovorom o cijenama usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama sklopili zabranjeni sporazum u smislu Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja te im je izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 141.000 kuna.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika