Objave

12. travnja 2018

Odobrena koncentracija između Adris Grupe i Expertusa

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne kontrole Adris Grupe nad poduzetnikom Expertus odnosno 77,78 % udjela u temeljnom kapitalu toga poduzetnika. Provedbom ove koncentracije Adris Grupa neizravnu kontrolu stiče u poduzetnicima HUP-ZAGREB, Hoteli Dubrovačka rivijera i Astoria. Preuzimajući do sada vodećeg tržišnog takmaca, osim što jača svoj položaj na području Dubrovačko-neretvanske županije, Adris Grupa ulazi i na tržište Grada Zagreba. Na ukupnom teritoriju Republike Hrvatske Adris Grupa provedbom predmetne koncentracije jača svoj položaj drugog tržišnog takmaca, iza vodeće Valamar Riviere.

04. travnja 2018

Javni natječaj za radno mjesto Voditelj Odjela za komunikacije u Odjelu za komunikacije, Sektor za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola. Izabrani/a kandidat/kinja se prima na rad uz obvezatni probni rok u trajanju od 6 mjeseci. U postupku odabira kandidata/kinja održat će se razgovor s Povjerenstvom za odabir kandidata/kinja.O mjestu i vremenu razgovora kandidati/kinje će biti obaviješteni putem elektroničke pošte najmanje 5 dana prije održavanja razgovora. Za kandidate/kinje koji/e ne pristupe razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika