Objave

21. ožujka 2019

AZTN odbacio inicijativu A1 Hrvatska d.o.o. za pokretanje postupka ocjene dopuštenosti koncentracije HT i HP produkcija, vezanog uz EVO TV

AZTN rješenjem od 4. ožujka 2019. odbacio inicijativu A1 Hrvatska jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti budući da nisu kumulativno ispunjeni uvjeti koji se odnose na prihodovne pragove sudionika koncentracije propisane ZZTN-om niti je riječ o koncentraciji za koju je obveza prijave AZTN-u uređena posebnim propisom.

28. veljače 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je u okviru svojih ovlasti po službenoj dužnosti pokrenula upravni postupak utvrđivanje iskorištavanja značajne pregovaračke snage nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom protiv trgovca PLODINE d.d., Rijeka.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika