Objave

22. svibnja 2019

Provedba ZNTP-a: pokrenut upravni postupak protiv trgovca PEMO d.o.o.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) je u okviru svojih ovlasti, po službenoj dužnosti, pokrenula upravni postupak radi utvrđivanja nametanja nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, protiv trgovačkog društava PEMO d.o.o., Dubrovnik.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika