AZTN | Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Objave

09. kolovoza 2018

Obavijest o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja, KLASE: 112-01/18-02/013, URBROJA: 580-06/88-18-002 od 18. lipnja 2018., objavljenog "Narodnim novinama" broj 56/18. od 20. lipnja 2018. za radno mjesto Mlađi savjetnik u Odjelu za opće poslove, Sektor za opće poslove, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika