Objave

13. studenog 2019

Odluka o izboru kandidata

Temeljem provedenog Javnog natječaja KLASA: 112-01/19-02/003, URBROJ: 580-06/125-2019-002 od 1. listopada 2019., objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 94/2019. od 2. listopada 2019., na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, za radno mjesto: Samostalni savjetnik – pravnik

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika