Objave

21. lipnja 2018

Upit o usvojenom prijedlogu za izmjenu GUP-a Grada Čakovca

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, propisano je kako nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

20. lipnja 2018

Javni natječaj

Javni natječaj za radno mjesto Mlađi savjetnik u Odjelu za opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika