Objave

24. svibnja 2018

VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) utvrdila je da VIPnet nije zlouporabio vladajući položaj na tržištu javno dostupne telefonske usluge u mjesnom i/ili međumjesnom prometu koja se pruža na fiksnoj lokaciji, tržištu maloprodaje širokopojasnog pristupa internetu i tržištu prijenosa televizijskih programa uz plaćanje naknade (Pay-TV), na području grada Varaždina i Varaždinske županije

14. svibnja 2018

Odobrena koncentracija na pekarskom tržištu

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja odobrila je koncentraciju koja nastaje stjecanjem izravne zajedničke kontrole poduzetnika FARUNO i Ivana Paraća nad poduzetnicima PAN-PEK i PAN-PEK ĐAKOVO.

Inicijativa

Prijavite bilo koji oblik narušavanja tržišnog natjecanja.

Prijava koncentracije

Koncentracije između poduzetnika je prije njihove provedbe obvezno prijaviti Agenciji na ocjenu njihove dopuštenosti

Mandat povjerenika